Produkcja by CTI
Obsługa procesu produkcyjnego

Grupa modułów dedykowanych do efektywnego zarządzania produkcją dla firm wykorzystujących system Comarch ERP Optima.

Umów bezpłatną prezentację

Z SUKCESAMI WDRAŻANA OD PONAD 6 LAT

MODUŁY PRODUKCYJNE

Moduł przeznaczony do planowania, zarządzania i realizowania produkcji zintegrowany z Comarch ERP Optima.

Moduł uzupełniający. Współpracuje z dotykowymi panelami produkcyjnymi, który pozwala na wprowadzanie danych bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym.

To moduł, który pozwala na szybkie i sprawne planowania produkcji ,dzięki możliwości zarządzania zasobami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym na diagramie Gantta

ZARZĄDZANIE
ZASOBAMI

Rozszerzenie funkcjonalności modułu Produkcja by CTI o obsługę oraz ewidencję pomiarów. Kontroli jakości korzysta z danych modułu Produkcja by CTI oraz Comarch ERP OPTIMA.

KONTROLA JAKOŚCI

Moduł uzupełniający i wspomagający pracę. Pozwala na tworzenie kalkulacji i ofert dla klientów. Jest zintegrowany z Produkcją by CTI oraz Comarch ERP OPTIMA

PRODUKCJA

Integracja z Comarch ERP Optima

01

 • Wykorzystanie kartotek zasobów
 • Tworzenie dokumentów rozchodowych i przychodowych bezpośrednio do Comarch ERP Optima,
 • Ewidencja stanów magazynowych (produkcyjnych),
 • Ewidencja wydanych surowców i półfabrykatów uwzględniając indywidualne cech (numer seryjny, numer dostawy, kolor),
 • Rejestracji przebiegu produkcji – począwszy od ilości pracowników produkcyjnych, czasu realizacji zlecenia produkcyjnego, zużytych materiałów, aż po produkty uboczne produkcji (odpady),
 • Tworzenie zaawansowanych kartotek technologicznych,
 • Tworzenie i planowania zleceń produkcyjnych (bilansowania produkcji na podstawie rezerwacji handlowych w Optimie),
 • Możliwość wprowadzania rzeczywistych kosztów produkcji,
 • Możliwość monitorowania stopnia zaawansowania zleceń,
 • Możliwość generowania przewodników kart produkcyjnych (karty kontrolne produktu) na podstawie technologii i zleceń produkcyjnych,
 • Możliwość określenia parametrów danego procesu produkcyjnego,
 • Możliwość dodawania załączników do technologii, zasobów produkcyjnych, zleceń produkcyjny i zasobów na zleceniu
 • Dostęp do dodatkowych analiz dla klientów wystawiających faktury w Pulpicie Klienta (wiekowanie należności i zobowiązań, obroty według towarów, obroty według kontrahentów oraz sprzedaż w czasie)
 • oraz wiele innych.

Możliwość dodawania zasobów produkcyjnych

Rejestracja przebiegu produkcji oraz kosztów z nią związanych

Załączniki /
Analizy

OFERTOWANIE

Tworzenie Ofert na podstawie kalkulacji

 • Możliwość wyliczenia kosztów wykonania wyrobu gotowego uwzględniając koszt materiałów oraz nakładów pracy (zasobów),
 • Pełna ewidencja ofert dla klientów,
 • Możliwość uwzględnienia kosztu (strat), które mogą wystąpić podczas procesu produkcyjnego,
 • Możliwość wykonania kalkulacji zarówno w złotówkach jak i walucie EURO,
 • Dzięki integracji modułu z Comarch ERP Optima ceny zakupu surowców podpowiadają się automatycznie,
 • Oferta może powstawać na podstawie jednej lub wielu kalkulacji,
 • Możliwość określenia marży na ofercie,
 • Za pomocą jednego kliknięcia na podstawie oferty możliwość wygenerowania do Comarch ERP Optima dokumentu Rezerwacja Odbiorcy,
 • Na podstawie kalkulacji istnieje możliwość wygenerować technologię i rozpocząć proces produkcyjny.

Tworzenie kalkulacji na wyrób gotowy

02

Integracja z Comarch ERP Optima i Produkcją by CTI

PANEL PRODUKCYJNY

Współpraca z dotykowymi panelami produkcyjnymi

 • Oszczędność czasu kadry zarządzającej i kontrolującej pracę pracowników produkcyjnych,
 • Rejestracja czynności (czasu rozpoczęcia oraz zakończenia czynności),
 • Rejestracja ilości wykonanych czynności na zmianę,
 • Możliwość generowania dokumentów magazynowych (RW , PW) bezpośrednio z panelu przez pracownika,
 • Wgląd do listy zadań do zrealizowania,
 • Możliwość zgłaszania awarii i usterek oraz uszkodzeń materiałów,
 • Możliwość wydruków bezpośrednio z panelu (przewodnik produkcyjny, technologię, etykiety na wyrób gotowy i inne)
 • Możliwość podglądu dokumentacji technicznej załączonej do technologii lub zasobu,
 • Możliwość logowania i rejestracji czynności za pomocą systemu RCP (od zeskanowania karty z kodem po wprowadzenie indywidualnego kodu pracownika),
 • Możliwość pełnej konfiguracji programu.

Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia czynności bezpośrednio na produkcji

03

Integracja z systemem RCP

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

Optymalizacja planów produkcyjnych

 • Prezentacja planowanych czasów pracy w zleceniu,
 • Możliwość przeplanowania zasobu (zmiana czasu lub długości wykorzystania zasobu),
 • Możliwość przeplanowania zlecenia (zmiana czasu lub długości całego zlecenia),
 • Wyświetlanie konfliktów (gdy w jednym czasie zaplanowane jest więcej zasobów niż powinno być),
 • Wyświetlanie pasku postępu wykonywania danego zasobu (czynności),
 • Możliwość ustalania relacji między zasobami,
 • Możliwość dodania zasobu do zlecenia,
 • Możliwość usunięcia zasobu ze zlecenia,
 • Możliwość dowolnego wyskalowania wykresu (zasoby w czasie),
 • Możliwość filtracji tego, co ma być pokazywanie (np. zlecenia według statusu).

Kontrola obłożenia zasobów

04

Szczegółowe planowanie produkcji na wykresie Gantta

KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola Jakości Zleceń Produkcyjnych

 • Rejestracja pomiarów kontroli jakości
 • Możliwość określania i konfiguracji parametrów pomiarowych
 • Możliwość dodawania sprzętów pomiarowych,
 • Możliwość określania terminów bada sprawdzających, wzorcowania, walidacyjnych
 • Możliwość dodawania załączników do sprzętu, parametrów, instrukcji
 • Możliwość tworzenia grup sprzętowych
 • Możliwość tworzenia etapów kontroli
 • Możliwość tworzenia technologii kontroli
 • Kontrola jakości podzielona na etapy oraz możliwość określenia ilości pomiarów w etapie
 • Wyliczanie średniej z pomiarów

Kontrola Jakości dokumentów PZ/PW

05

Rejestracja pomiarów kontroli

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Publikowane informacje i ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.


Wyślij zapytanie

2500 zł

 • Kontrola Jakości Zleceń Produkcyjnych
 • Kontrola Jakości dokumentów PZ/PW
 • Rejestracja pomiarów kontroli
 • Wersja stanowiskowa

2500 zł

Wyślij zapytanie
 • Optymalizacja planów produkcyjnych
 • Kontrola obłożenia zasobów
 • Szczegółowe planowanie produkcji na wykresie Gantta
 • Wersja stanowiskowa
ZARZĄDZANIE
ZASOBAMI
Wyślij zapytanie
 • Tworzenie Ofert na podstawie kalkulacji
 • Tworzenie kalkulacji na wyrób gotowy
 • Integracja z Comarch ERP Optima i Produkcją by CTI
 • Wersja stanowiskowa

2500 zł

MODUŁY OPCJONALNE

 • Współpraca z dotykowymi panelami produkcyjnymi
 • Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia czynności bezpośrednio na produkcji
 • Integracja z systemem RCP
 • Rejestracja przebiegu produkcji
 • Wersja na użytkownika
 • Współpraca z dotykowymi panelami produkcyjnymi
 • Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia czynności bezpośrednio na produkcji
 • Rejestracja ilości wykonanych wyrobów ewidencja z panelu
 • Wersja na urządzenie
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie

3500 zł

2500 zł

MODUŁY PODSTAWOWE

Zaufali nam
partner1 partner2 partner3
partner4 partner5 partner6
partner7 partner8 partner9
Skontaktuj się z nami

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ

ul. Jałowcowa 35; 44-100 Gliwice

NIP: 631-190-72-77

DANE PRODUCENTA

FABRYKA OPROGRAMOWANIA sp. z o.o.

ul. Świętojańska 35; 44-100 Gliwice; NIP: 631-266-72-37

Kapitał zakładowy 100000zł. Sąd rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy; KRS 0000654936

tel: 32 335 35 35; e-mail: biuro@fabrykaoprogramowania.pl

DANE FIRMY